تبلیغات
 اینجا همه چی درهمه - ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﻨﯿﺪ..
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﻨﯿﺪ..
:small_orange_diamond: ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ...
:small_orange_diamond: ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ...
:small_orange_diamond: ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ...
:small_orange_diamond: ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ...
:small_orange_diamond: ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ...
:small_orange_diamond: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ‌ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ...
:small_orange_diamond: ﻫﺪﻓﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ...
:small_orange_diamond: ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ...
:small_orange_diamond: ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ...
:small_orange_diamond: ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽ‌آﻭﺭﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ...
:small_orange_diamond: ﺍﻭﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺪﻑ ﻭ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ...
:small_orange_diamond: ﺩﻭﻡ ﻓﻘﻂ ﺗﻼﺵ...

تاریخ : چهارشنبه 2 تیر 1395 | 03:36 ب.ظ | نویسنده : maryam | نظرات

  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک